Home » Mua sắm

Showing 1–12 of 18 results

Chuối sấy giòn L’angfarm, 120g, bịch, mẫu kraft 1 mặt trong

26.100 

Nổi bật đặc biệt

– Giòn tan trong miệng, ngọt ngào cảm xúc

– Nguyên liệu tuyển chọn, hương vị thơm, bảo quản dễ dàng

– An toàn vệ sinh, rõ ràng nguồn gốc

Mít sấy giòn L’angfarm, 80g, bịch, mẫu kraft 1 mặt trong

31.500 

Nổi bật đặc biệt

– Giòn tan trong miệng, ngọt ngào cảm xúc

– Nguyên liệu tuyển chọn, hương vị thơm, bảo quản dễ dàng

– An toàn vệ sinh, rõ ràng nguồn gốc

Xoài sấy dẻo L’angfarm, 225g, bịch, mẫu kraft 1 mặt trong

100.800 

Đặc tính nổi bật :

– Công nghệ sấy nhiệt độ thấp thoát hơi ẩm nhanh, giữ lại màu sắc, chất dinh dưỡng và vitamin

– Dẻo ngọt tự nhiên, đậm vị từng miếng, tấm tắc thành tiếng

– An toàn vệ sinh, nguồn gốc rõ ràng

Đu đủ sấy dẻo L’angfarm, 225g, bịch, mẫu kraft 1 mặt trong

68.400 

Đặc tính nổi bật :

– Công nghệ sấy nhiệt độ thấp thoát hơi ẩm nhanh, giữ lại màu sắc, chất dinh dưỡng và vitamin

– Dẻo ngọt tự nhiên, đậm vị từng miếng, tấm tắc thành tiếng

– An toàn vệ sinh, nguồn gốc rõ ràng

Thơm sấy dẻo L’angfarm, 225g, bịch, mẫu kraft 1 mặt trong

90.900 

Đặc tính nổi bật :

– Công nghệ sấy nhiệt độ thấp thoát hơi ẩm nhanh, giữ lại màu sắc, chất dinh dưỡng và vitamin

– Dẻo ngọt tự nhiên, đậm vị từng miếng, tấm tắc thành tiếng

– An toàn vệ sinh, nguồn gốc rõ ràng

Long nhãn sấy dẻo L’angfarm, 180g, bịch, mẫu kraft 1 mặt trong

85.500 

Đặc tính nổi bật :

– Công nghệ sấy nhiệt độ thấp thoát hơi ẩm nhanh, giữ lại màu sắc, chất dinh dưỡng và vitamin

– Dẻo ngọt tự nhiên, đậm vị từng miếng, tấm tắc thành tiếng

– An toàn vệ sinh, nguồn gốc rõ ràng

Ổi sấy dẻo L’angfarm, 225g, bịch, mẫu kraft 1 mặt trong

69.000 

Đặc tính nổi bật :

– Công nghệ sấy nhiệt độ thấp thoát hơi ẩm nhanh, giữ lại màu sắc, chất dinh dưỡng và vitamin

– Dẻo ngọt tự nhiên, đậm vị từng miếng, tấm tắc thành tiếng

– An toàn vệ sinh, nguồn gốc rõ ràng

Bưởi sấy dẻo L’angfarm, 225g, bịch, mẫu kraft 1 mặt trong

68.400 

Đặc tính nổi bật :

– Công nghệ sấy nhiệt độ thấp thoát hơi ẩm nhanh, giữ lại màu sắc, chất dinh dưỡng và vitamin

– Dẻo ngọt tự nhiên, đậm vị từng miếng, tấm tắc thành tiếng

– An toàn vệ sinh, nguồn gốc rõ ràng

Cam sấy dẻo L’angfarm, 225g, bịch, mẫu kraft 1 mặt trong

94.500 

Đặc tính nổi bật :

– Công nghệ sấy nhiệt độ thấp thoát hơi ẩm nhanh, giữ lại màu sắc, chất dinh dưỡng và vitamin

– Dẻo ngọt tự nhiên, đậm vị từng miếng, tấm tắc thành tiếng

– An toàn vệ sinh, nguồn gốc rõ ràng

Cà chua bi sấy dẻo L’angfarm, 300g, bịch, mẫu kraft 1 mặt trong

131.000 

Đặc tính nổi bật :

– Công nghệ sấy nhiệt độ thấp thoát hơi ẩm nhanh, giữ lại màu sắc, chất dinh dưỡng và vitamin

– Dẻo ngọt tự nhiên, đậm vị từng miếng, tấm tắc thành tiếng

– An toàn vệ sinh, nguồn gốc rõ ràng